ddよりqemu-img

イメージファイルを作るときはddよりもqemu-imgの方が断然軽くてわかりやすい。

% qemu-img create hoge.img 10G
Formating 'hoge.img', fmt=raw, size=10485760 kB

一瞬で出来る。素晴らしい!!

odしてみると。

% od hoge.img
0000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
*
120000000000

空っぽ。素晴らしい!!